Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

aanraden:

 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt
 • de journalisten en de krant radio of televisie waar ze voor schijven
 • iemand de raad geven iets wel te doen

waardering :

 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt
 • hoe belangrijk en waardevol je iets vndt
 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift

noteren:

 • een deel van een film of een toneelstuk
 • gezegd van iemand die opbouwende kritiek heeft
 • opschrijven aantekenen

recensent:

 • iemand de raad geven iets wel te doen
 • een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk
 • iemand die voor een krant of tijdschrift schrijft wat hij van een voorstelling boek of film vindt

afraden:

 • gezegd van iemand die afkeurende kritiek heeft
 • iemand de raad geven iets niet te doen
 • grote bekendheid bewonderd worden door heel veel mensen

positief:

 • opschrijven aantekenen
 • aanprijzend met complimenten
 • gezegd van iemand die opbouwende kritiek heeft

het plot:

 • een bijzonder geluid dat te horenis in een voorstelling
 • het verloop van een verhaal van het begin tot het einde
 • de keer dat je je een muziekstuk of voorstelling boek of film vindt

kritiek:

 • grote bekendheid bewonderd worden door heel veel mensen
 • iemand de raad geven iets wel te doen
 • zeggen wat er niet goed is aan wat iemand doet

theatergezelschap:

 • de journalisten en de krant radio of televisie waar ze voor schijven
 • een groep mensen die samen een toneelstuk speelt
 • een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk

voorspelbaar:

 • een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk
 • als je weet wat er gaat komen is iets voorspelbaar
 • het verloop van een verhaal van het begin tot het einde

de roem :

 • grote bekendheid bewonderd worden door heel veel mensen
 • gezegd van iemand die afkeurende kritiek heeft
 • opschrijven aantekenen

personage :

 • gezegd van iemand die opbouwende kritiek heeft
 • een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk
 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt

scéne :

 • een deel van een film of een toneelstuk
 • aanprijzend met complimenten
 • opschrijven aantekenen

recensie:

 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift
 • een groep mensen die samen een toneelstuk speelt
 • hoe belangrijk en waardevol je iets vndt

geluidseffect:

 • zeggen wat er niet goed is aan wat iemand doet
 • een bijzonder geluid dat te horenis in een voorstelling
 • iemand de raad geven iets wel te doen

repetitie:

 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt
 • de keer dat je je een muziekstuk of voorstelling boek of film vindt
 • gezegd van iemand die afkeurende kritiek heeft

scenario :

 • hoe belangrijk en waardevol je iets vndt
 • de keer dat je je een muziekstuk of voorstelling boek of film vindt
 • een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk

lovend :

 • een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk
 • aanprijzend met complimenten
 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift

negatief :

 • de keer dat je je een muziekstuk of voorstelling boek of film vindt
 • gezegd van iemand die afkeurende kritiek heeft
 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt

pers :

 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt
 • grote bekendheid bewonderd worden door heel veel mensen
 • de journalisten en de krant radio of televisie waar ze voor schijven