Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

recensie:

 • gezegd van iemand die opbouwende kritiek heeft
 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift
 • iemand de raad geven iets wel te doen

positief:

 • gezegd van iemand die opbouwende kritiek heeft
 • een deel van een film of een toneelstuk
 • als je weet wat er gaat komen is iets voorspelbaar

repetitie:

 • aanprijzend met complimenten
 • een bijzonder geluid dat te horenis in een voorstelling
 • de keer dat je je een muziekstuk of voorstelling boek of film vindt

personage :

 • gezegd van iemand die afkeurende kritiek heeft
 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt
 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift

waardering :

 • een deel van een film of een toneelstuk
 • een bijzonder geluid dat te horenis in een voorstelling
 • hoe belangrijk en waardevol je iets vndt

de roem :

 • opschrijven aantekenen
 • grote bekendheid bewonderd worden door heel veel mensen
 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift

geluidseffect:

 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt
 • een bijzonder geluid dat te horenis in een voorstelling
 • hoe belangrijk en waardevol je iets vndt

afraden:

 • iemand die voor een krant of tijdschrift schrijft wat hij van een voorstelling boek of film vindt
 • opschrijven aantekenen
 • iemand de raad geven iets niet te doen

scéne :

 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt
 • de keer dat je je een muziekstuk of voorstelling boek of film vindt
 • een deel van een film of een toneelstuk

voorspelbaar:

 • grote bekendheid bewonderd worden door heel veel mensen
 • een persoon die in een boek toneelstuk of film voorkomt
 • als je weet wat er gaat komen is iets voorspelbaar

pers :

 • een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk
 • een groep mensen die samen een toneelstuk speelt
 • de journalisten en de krant radio of televisie waar ze voor schijven

negatief :

 • opschrijven aantekenen
 • gezegd van iemand die afkeurende kritiek heeft
 • hoe belangrijk en waardevol je iets vndt

noteren:

 • opschrijven aantekenen
 • grote bekendheid bewonderd worden door heel veel mensen
 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift

het plot:

 • hoe belangrijk en waardevol je iets vndt
 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift
 • het verloop van een verhaal van het begin tot het einde

theatergezelschap:

 • een deel van een film of een toneelstuk
 • een groep mensen die samen een toneelstuk speelt
 • iemand de raad geven iets wel te doen

lovend :

 • een bijzonder geluid dat te horenis in een voorstelling
 • een deel van een film of een toneelstuk
 • aanprijzend met complimenten

scenario :

 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift
 • zeggen wat er niet goed is aan wat iemand doet
 • een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk

kritiek:

 • de journalisten en de krant radio of televisie waar ze voor schijven
 • het verloop van een verhaal van het begin tot het einde
 • zeggen wat er niet goed is aan wat iemand doet

recensent:

 • het verloop van een verhaal van het begin tot het einde
 • iemand die voor een krant of tijdschrift schrijft wat hij van een voorstelling boek of film vindt
 • een mening over een boek toneelstuk of een film het is meestal geschreven in een krant of tijdschrift

aanraden:

 • iemand de raad geven iets wel te doen
 • gezegd van iemand die opbouwende kritiek heeft
 • aanprijzend met complimenten