Lessen
Aantal vragen: 20
Goed: 0
Fout: 0

het boeddhisme :

  • beschadigen
  • Een godsdienst die begonnen is door boeddha
  • Iemand niet langer de leiding laten zijn

het communisme:

  • Een manier van samenleven in een land waarbij alles van iedereen is en de regering veel bepaalt
  • Eerbied voor iets of iemand hebben, iets of iemand in waarde laten
  • Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen

schenden:

  • Een manier van samenleven in een land waarbij alles van iedereen is en de regering veel bepaalt
  • beschadigen
  • Niet letterlijk, het staat symbool voor iets

afzetten:

  • Je netjes gedragen, fatsoenlijk
  • Een regerende familie, bijvoorbeeld een koningshuis
  • Iemand niet langer de leiding laten zijn

bekritiseren:

  • Beoordelen, kritiek geven
  • Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen
  • Je netjes gedragen, fatsoenlijk

respecteren:

  • Eerbied voor iets of iemand hebben, iets of iemand in waarde laten
  • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken
  • Iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met ingewikkelde vragen over het leven

een dynastie:

  • Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen
  • Een regerende familie, bijvoorbeeld een koningshuis
  • Het toenemen van het aantal inwoners van een land

idealiseren:

  • Vanaf het moment dat mensen het zich kunnen herinneren, al heel lang
  • Iets mooier maken dan het is
  • Je netjes gedragen, fatsoenlijk

de eenheid:

  • Een regerende familie, bijvoorbeeld een koningshuis
  • Een geheel
  • Vanaf het moment dat mensen het zich kunnen herinneren, al heel lang

de mensenrechten :

  • Een regerende familie, bijvoorbeeld een koningshuis
  • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken
  • De rechten en vrijheden die ieder mens zou moeten hebben

de filosoof:

  • Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen
  • Iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met ingewikkelde vragen over het leven
  • Aanpassen aan de tijd van nu

moderniseren:

  • Toezicht houden op wat er geschreven of gezegd wordt in bijvoorbeeld kranten, op televisie en internet, en daarin dingen schrappen
  • Een godsdienst die begonnen is door boeddha
  • Aanpassen aan de tijd van nu

inperken:

  • Iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met ingewikkelde vragen over het leven
  • Iemand niet langer de leiding laten zijn
  • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken

deugdzaam:

  • Je netjes gedragen, fatsoenlijk
  • Een godsdienst die begonnen is door boeddha
  • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken

de censuur:

  • Toezicht houden op wat er geschreven of gezegd wordt in bijvoorbeeld kranten, op televisie en internet, en daarin dingen schrappen
  • Eerbied voor iets of iemand hebben, iets of iemand in waarde laten
  • Niet letterlijk, het staat symbool voor iets

de republiek:

  • Aanpassen aan de tijd van nu
  • Een staat waarin het staatshoofd (een president) wordt gekozen
  • Niet letterlijk, het staat symbool voor iets

de wijsheid:

  • Vanaf het moment dat mensen het zich kunnen herinneren, al heel lang
  • beschadigen
  • Heel veel weten, veel kennis hebben over allerlei onderwerpen

de bevolkingsgroei:

  • Aanpassen aan de tijd van nu
  • Het toenemen van het aantal inwoners van een land
  • Grenzen stellen, iets kleiner of minder maken

symbolisch:

  • Iets mooier maken dan het is
  • Een staat waarin het staatshoofd (een president) wordt gekozen
  • Niet letterlijk, het staat symbool voor iets

sinds mensenheugenis :

  • Eerbied voor iets of iemand hebben, iets of iemand in waarde laten
  • Vanaf het moment dat mensen het zich kunnen herinneren, al heel lang
  • Iemand niet langer de leiding laten zijn